Clone this repo:

Branches

 1. 3ad3215 Update README.md by bcyrzon · 2 years, 11 months ago master
 2. 38fcee8 Update README.md by bcyrzon · 2 years, 11 months ago
 3. 3896c84 Rename README to README.md by bcyrzon · 2 years, 11 months ago
 4. 3d22bd9 Create README by bcyrzon · 2 years, 11 months ago

Zadanie rekrutacyjne, Backend Developer

Treść zadania

Przygotować backend, który gromadzi i serwuje punkty ładowania (funkcjonalność analogiczna do Open Charge Map API). Przykładowo, zapytanie GET na url do pobrania wszystkich punktów ładowania powinno zwrócić:

[ChargeNetwork1, ...]

, gdzie ChargeNetwork posiada atrybuty:

 • lokalizacja (lat, lng)
 • identyfikator zasobu
 • tablicę punktów ładowania
 • timestampy utworzenia, modyfikacji
 • kwota jednostkowa za 1kWh
 • właściciel
 • średnia moc punktów ładowania

, a ChargePoint:

 • oferowana moc ładowania
 • identyfikator zasobu
 • timestampy utworzenia, modyfikacji

Wymagania:

 • pełny CRUD dla sieci i punktów ładowania
 • wykorzystanie Flask, SQLAlchemy
 • zaprojektowanie odpowiednich ścieżek dla zasobów
 • krótka instrukcja instalacji i uruchomienia
 • konteneryzacja projektu
 • gromadzenie danych w PostgreSQL

Źródła: