1. f861bd8 Merge pull request #24 from EmbeddedSchool-HRK/revert-20-Milko.Denis by Sergii Aksonov · 3 years, 7 months ago Balai.Anastasiia Derkach.Alexander Heletto.Violetta Khoroshylov.Valentyn Maniakin.Mykhailo Viacheslav.Nebrat Yehor.Melnyk aksonov.sergii mas master
  2. 830e156 Revert "Lesson #1: Milko.Denis" by Sergii Aksonov · 3 years, 7 months ago revert-20-Milko.Denis
  3. 1fd3849 Merge pull request #20 from OrditalM/Milko.Denis by OrditalM · 3 years, 7 months ago Milko.Denis
  4. 2aefb5d Lesson #1: HeartBeat Milko Denis Update #1 by Milko.Denis · 3 years, 7 months ago
  5. 7d05eb0 Lesson #1: HeartBeat Milko Denis by Milko.Denis · 3 years, 7 months ago
  6. 68c0bbc Lesson #1: HeartBeat Milko Denis by Milko.Denis · 3 years, 7 months ago
  7. 76ffabb Merge pull request #9 from EmbeddedSchool-HRK/revert-1-Romanchuk-Vitaliy by Sergii Aksonov · 3 years, 7 months ago
  8. 4234787 Revert "Home task" by Pavlo Galkin · 3 years, 8 months ago revert-1-Romanchuk-Vitaliy
  9. e921277 Initial commit by Sergii Aksonov · 3 years, 8 months ago Artem.Bukharov Eduard.Zchludkin Ishtvan-Yehor Izhyk.Vitaliy Koval.Yaroslav Kovalenko.Ivan Kulak.Georgiy Litvinenko-Tanya Lobanov.Andrey Lykhoshvai.Illia Medvediev.Artem Olizarenko.Viacheslav Polyakov.Dmitry Shmidt.Vitalii Titov.Kirill Tiutiunnyk.Andrii Tykhomyrov.Valentyn Vinokurov.Alexander Yatsenko.Vladyslav Zayanchukovsky.Alexey Zinoviev-Bohdan Zinoviev.Bohdan