blob: 3150aeef179b57c84ff9f07756b5f16e8bf15a82 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string name="app_name">ScreenRecorder</string>
<string name="notification_recording_title">Prebieha nahrávanie obrazovky</string>
<string name="notification_recording_finished_title">Nahrávka uložená</string>
<string name="notification_recording_finished_text">Kliknite pre zobrazenie %s</string>
<string name="notification_recording_error_title">Chyba</string>
<string name="notification_recording_error_text">%s</string>
<string name="error_unable_to_create_directory">Nepodarilo sa vytvoriť adresár.</string>
<string name="error_external_storage_unavailable">Externé uložisko nie je dostupné.</string>
<string name="error_unable_to_start">Nie je možné spustiť nahrávanie.</string>
</resources>