Create strings.xml

Slovak translation, values-sk
diff --git a/res/values-sk/strings.xml b/res/values-sk/strings.xml
new file mode 100644
index 0000000..98a848f
--- /dev/null
+++ b/res/values-sk/strings.xml
@@ -0,0 +1,19 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<resources>
+
+  <string name="app_name">ScreenRecorder</string>
+
+  <string name="notification_recording_title">Prebieha nahrávanie obrazovky</string>
+  <string name="notification_recording_text">Kliknite pre zastavenie nahrávania</string>
+
+  <string name="notification_recording_finished_title">Nahrávka uložená</string>
+  <string name="notification_recording_finished_text">Kliknite pre zobrazenie %s</string>
+
+  <string name="notification_recording_error_title">Chyba</string>
+  <string name="notification_recording_error_text">%s</string>
+
+  <string name="error_unable_to_create_directory">Nepodarilo sa vytvoriť adresár.</string>
+  <string name="error_external_storage_unavailable">Externé uložisko nie je dostupné.</string>
+  <string name="error_unable_to_start">Nie je možné spustiť nahrávanie.</string>
+
+</resources>