blob: 39a0e04aafb4cef6f947436ff92e3d839b6829d9 [file] [log] [blame]
The Android Open Source Project923bf412009-03-13 15:11:42 -07001<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Kenny Root1866d9e2010-03-17 22:16:48 -07002<!--
3/*
4**
5** Copyright 2008, The Android Open Source Project
6**
7** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
8** you may not use this file except in compliance with the License.
9** You may obtain a copy of the License at
10**
11** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
12**
13** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
14** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
15** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
16** See the License for the specific language governing permissions and
17** limitations under the License.
18*/
19 -->
The Android Open Source Project923bf412009-03-13 15:11:42 -070020
The Android Open Source Project923bf412009-03-13 15:11:42 -070021<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
22 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
Eric Fischer566c45e2010-10-27 14:37:12 -070023 <string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"Opcje wprowadzania"</string>
Eric Fischer74d36bc2012-06-11 14:17:49 -070024 <string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"Polecenia dziennika badań"</string>
Eric Fischer3b4d2722012-05-30 14:21:42 -070025 <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"Przeszukaj kontakty"</string>
Eric Fischer07af2242011-12-29 13:37:16 -080026 <string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"Sprawdzanie pisowni bierze pod uwagę wpisy z listy kontaktów."</string>
Eric Fischer5a323e62009-08-03 16:28:40 -070027 <string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"Wibracja przy naciśnięciu"</string>
28 <string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"Dźwięk przy naciśnięciu"</string>
Eric Fischer2ca4e9a2011-02-17 10:21:28 -080029 <string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"Powiększ po naciśnięciu"</string>
30 <string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"Ogólne"</string>
Eric Fischer80bcf302011-05-02 15:55:46 -070031 <string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"Poprawianie tekstu"</string>
Baligh Uddin9c64c532012-10-02 17:14:45 -070032 <string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"Pisanie gestami"</string>
Eric Fischer80bcf302011-05-02 15:55:46 -070033 <string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"Inne opcje"</string>
Eric Fischer144e97f2011-05-26 15:47:59 -070034 <string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"Ustawienia zaawansowane"</string>
Eric Fischer482e0ef2012-02-16 15:29:44 -080035 <string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"Opcje dla ekspertów"</string>
Baligh Uddin184e4d12014-01-07 07:26:33 -080036 <string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"Inne metody wprowadzania"</string>
Eric Fischer2e66afc2012-03-21 14:05:45 -070037 <string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"Klawisz zmiany języka obejmuje też inne metody wprowadzania"</string>
Baligh Uddin53ab5112012-09-25 16:56:59 -070038 <string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"Klawisz zmiany języka"</string>
39 <string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"Pokaż, gdy włączonych jest kilka języków wprowadzania"</string>
Baligh Uddin074e1ac2013-02-01 09:45:20 -080040 <string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"Pokaż wskaźnik przesuwania"</string>
41 <string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"Wyświetl ślad przesuwania od klawiszy Shift lub Symbol"</string>
Eric Fischerace21e52011-10-25 11:08:58 -070042 <string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"Opóźnienie znikania klawiszy"</string>
Eric Fischer144e97f2011-05-26 15:47:59 -070043 <string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"Bez opóźnienia"</string>
44 <string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"Wartość domyślna"</string>
Baligh Uddinad4caca2013-01-22 10:40:33 -080045 <string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g> ms"</string>
Baligh Uddind2f0d822013-06-24 22:02:24 -070046 <string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"Ustawienie domyślne"</string>
Eric Fischerace21e52011-10-25 11:08:58 -070047 <string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"Proponuj osoby z kontaktów"</string>
Eric Fischerff53f0f2011-07-07 11:50:08 -070048 <string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"W propozycjach i poprawkach użyj nazwisk z kontaktów"</string>
Baligh Uddinae25e2c2012-12-06 10:59:24 -080049 <string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"Szybka kropka ze spacją"</string>
50 <string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"Dwukrotne kliknięcie spacji wstawia kropkę ze spacją"</string>
Eric Fischer5a323e62009-08-03 16:28:40 -070051 <string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"Wstawiaj wielkie litery"</string>
Baligh Uddin9c64c532012-10-02 17:14:45 -070052 <string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"Zaczynaj każde zdanie wielką literą"</string>
Baligh Uddin3985e632013-05-01 14:35:47 -070053 <string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"Słownik osobisty"</string>
Eric Fischer9ea00712011-09-12 09:57:59 -070054 <string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"Dodatkowe słowniki"</string>
Eric Fischer991a4732011-09-30 16:47:24 -070055 <string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"Słownik główny"</string>
Eric Fischer2ca4e9a2011-02-17 10:21:28 -080056 <string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"Pokazuj propozycje poprawek"</string>
57 <string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"Wyświetl proponowane słowa podczas wpisywania"</string>
58 <string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"Zawsze pokazuj"</string>
Baligh Uddin9c64c532012-10-02 17:14:45 -070059 <string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"Pokaż w trybie pionowym"</string>
Eric Fischer2ca4e9a2011-02-17 10:21:28 -080060 <string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"Zawsze ukrywaj"</string>
Baligh Uddin3985e632013-05-01 14:35:47 -070061 <string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"Blokuj obraźliwe słowa"</string>
62 <string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"Nie proponuj słów potencjalnie obraźliwych"</string>
Baligh Uddin9c64c532012-10-02 17:14:45 -070063 <string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"Autokorekta"</string>
Eric Fischer85427b32011-04-07 13:59:50 -070064 <string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"Spacja i znaki przestankowe poprawiają błędnie wpisane słowa"</string>
Eric Fischer2ca4e9a2011-02-17 10:21:28 -080065 <string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"Wyłącz"</string>
66 <string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"Umiarkowana"</string>
Baligh Uddindc511a32013-08-12 15:19:33 -070067 <string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"Agresywna"</string>
68 <string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"Bardzo agresywna"</string>
Baligh Uddin9c64c532012-10-02 17:14:45 -070069 <string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"Podpowiadanie kolejnego słowa"</string>
70 <string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"Pokazuj podpowiedzi na podstawie poprzedniego słowa"</string>
71 <string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"Włącz pisanie gestami"</string>
72 <string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"Wpisz słowo, przesuwając palcem po literach"</string>
Ying Wangd6609e42012-08-01 15:04:46 -070073 <string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"Pokazuj ślad gestu"</string>
Baligh Uddin9c64c532012-10-02 17:14:45 -070074 <string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"Dynamiczny podgląd słowa"</string>
75 <string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"Podczas gestykulacji będzie widoczne podpowiadane słowo"</string>
Eric Fischer5a323e62009-08-03 16:28:40 -070076 <string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : Zapisano"</string>
Eric Fischerd707eec2011-10-18 15:50:51 -070077 <string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"Podłącz zestaw słuchawkowy, aby usłyszeć znaki hasła wypowiadane na głos."</string>
Eric Fischerff53f0f2011-07-07 11:50:08 -070078 <string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"Aktualny tekst: %s"</string>
79 <string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"Nie wprowadzono tekstu"</string>
Baligh Uddin4d4fe3e2013-10-04 22:46:44 -070080 <string name="spoken_auto_correct" msgid="8005997889020109763">"<xliff:g id="KEY">%1$s</xliff:g> poprawia <xliff:g id="ORIGINAL_WORD">%2$s</xliff:g> na <xliff:g id="CORRECTED">%3$s</xliff:g>"</string>
81 <string name="spoken_auto_correct_obscured" msgid="6276420476908833791">"<xliff:g id="KEY">%1$s</xliff:g> wykonuje autokorektę"</string>
Eric Fischerff53f0f2011-07-07 11:50:08 -070082 <string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"Kod klawisza: %d"</string>
83 <string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Shift"</string>
Eric Fischerb396ea92012-02-13 15:19:16 -080084 <string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Shift włączony (kliknij, by wyłączyć)"</string>
85 <string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"Caps Lock włączony (kliknij, by wyłączyć)"</string>
Eric Fischerff53f0f2011-07-07 11:50:08 -070086 <string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Usuń"</string>
87 <string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"Symbole"</string>
88 <string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"Litery"</string>
89 <string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"Liczby"</string>
90 <string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"Ustawienia"</string>
91 <string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Tab"</string>
92 <string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"Spacja"</string>
Baligh Uddin741d6ea2012-10-04 15:34:17 -070093 <string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"Rozpoznawanie mowy"</string>
Eric Fischerff53f0f2011-07-07 11:50:08 -070094 <string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"Uśmiechnięta buźka"</string>
95 <string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Enter"</string>
Eric Fischer2efdf6a2012-06-06 14:06:59 -070096 <string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"Szukaj"</string>
Eric Fischer897d1302012-02-03 13:01:42 -080097 <string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"Punkt"</string>
Ying Wang238caec2012-07-27 13:05:35 -070098 <string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"Przełącz język"</string>
99 <string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"Dalej"</string>
100 <string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"Wstecz"</string>
Eric Fischerb396ea92012-02-13 15:19:16 -0800101 <string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Shift włączony"</string>
102 <string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Caps lock włączony"</string>
103 <string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Shift wyłączony"</string>
104 <string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"Tryb symboli"</string>
105 <string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"Tryb liter"</string>
106 <string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"Tryb telefonu"</string>
107 <string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"Tryb symboli telefonu"</string>
Baligh Uddine1720952013-03-12 13:07:57 -0700108 <string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"Klawiatura ukryta"</string>
109 <string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"Pokazuję klawiaturę w trybie <xliff:g id="MODE">%s</xliff:g>"</string>
110 <string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"data"</string>
111 <string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"data i godzina"</string>
112 <string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"e-mail"</string>
113 <string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"SMS"</string>
114 <string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"liczba"</string>
115 <string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"telefon"</string>
116 <string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"tekst"</string>
117 <string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"godzina"</string>
118 <string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"URL"</string>
Eric Fischerace21e52011-10-25 11:08:58 -0700119 <string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"Klawisz rozpoznawania mowy"</string>
Eric Fischer2ca4e9a2011-02-17 10:21:28 -0800120 <string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"Na klawiaturze głównej"</string>
121 <string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"Na klawiaturze z symbolami"</string>
122 <string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"Wyłącz"</string>
123 <string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"Mikrofon na klawiaturze głównej"</string>
124 <string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"Mikrofon na klawiaturze z symbolami"</string>
Baligh Uddin741d6ea2012-10-04 15:34:17 -0700125 <string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"Rozpoznawanie mowy jest wyłączone"</string>
Eric Fischer1f891472011-08-26 15:02:22 -0700126 <string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"Konfiguruj metody wprowadzania"</string>
Eric Fischera953a3c2011-07-26 11:49:54 -0700127 <string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"Języki wprowadzania"</string>
Baligh Uddin56a20882013-03-22 13:39:40 -0700128 <string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"Prześlij opinię"</string>
Eric Fischer9ea00712011-09-12 09:57:59 -0700129 <string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"Języki wprowadzania"</string>
Eric Fischer1cbd8d02012-04-05 15:59:37 -0700130 <string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"Dotknij ponownie, aby zapisać"</string>
Kenny Root1866d9e2010-03-17 22:16:48 -0700131 <string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"Słownik dostępny"</string>
Eric Fischer566c45e2010-10-27 14:37:12 -0700132 <string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"Włącz przesyłanie opinii użytkownika"</string>
Baligh Uddin85156492013-04-12 13:26:13 -0700133 <string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"Pomóż ulepszyć edytor wprowadzania tekstu, automatycznie wysyłając statystyki użycia i raporty o awariach."</string>
Eric Fischerff53f0f2011-07-07 11:50:08 -0700134 <string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"Motyw klawiatury"</string>
Baligh Uddindd8197b2013-05-03 16:52:20 -0700135 <string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"angielski (Wielka Brytania)"</string>
136 <string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"angielski (Stany Zjednoczone)"</string>
Baligh Uddin542083f2013-01-30 12:07:02 -0800137 <string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"hiszpański (USA)"</string>
Eric Fischer7857f9c2012-05-11 15:52:01 -0700138 <string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"angielski (UK) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
139 <string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"angielski (USA) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
Baligh Uddin542083f2013-01-30 12:07:02 -0800140 <string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"hiszpański (USA) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
Baligh Uddin4bb220a2013-09-03 18:52:47 -0700141 <string name="subtype_nepali_traditional" msgid="9032247506728040447">"<xliff:g id="LANGUAGE">%s</xliff:g> (tradycyjny)"</string>
Baligh Uddindc511a32013-08-12 15:19:33 -0700142 <string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"Bez języka (alfabet)"</string>
143 <string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"Alfabet (QWERTY)"</string>
144 <string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"Alfabet (QWERTZ)"</string>
145 <string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"Alfabet (AZERTY)"</string>
146 <string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"Alfabet (Dvorak)"</string>
147 <string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"Alfabet (Colemak)"</string>
148 <string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"Alfabet (PC)"</string>
Baligh Uddin4bb220a2013-09-03 18:52:47 -0700149 <string name="subtype_emoji" msgid="7483586578074549196">"Emotikony"</string>
Baligh Uddinb4cc0ae2013-11-20 14:37:16 -0800150 <string name="keyboard_color_scheme" msgid="9192934113872818070">"Schemat kolorów"</string>
151 <string name="keyboard_color_scheme_white" msgid="6684064723850265438">"Biały"</string>
152 <string name="keyboard_color_scheme_blue" msgid="2488527224758177593">"Niebieski"</string>
Eric Fischer7a83ffa2012-04-20 14:31:48 -0700153 <string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"Style niestandardowe"</string>
154 <string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"Dodaj styl"</string>
155 <string name="add" msgid="8299699805688017798">"Dodaj"</string>
156 <string name="remove" msgid="4486081658752944606">"Usuń"</string>
157 <string name="save" msgid="7646738597196767214">"Zapisz"</string>
158 <string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"Język"</string>
159 <string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"Układ"</string>
Eric Fischer3b4d2722012-05-30 14:21:42 -0700160 <string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"Niestandardowy styl wprowadzania trzeba przed użyciem włączyć. Zrobić to teraz?"</string>
161 <string name="enable" msgid="5031294444630523247">"Włącz"</string>
162 <string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"Nie teraz"</string>
163 <string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"Taki styl wprowadzania już istnieje: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
Eric Fischerff53f0f2011-07-07 11:50:08 -0700164 <string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"Tryb badania przydatności"</string>
Baligh Uddin184e4d12014-01-07 07:26:33 -0800165 <string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"Opóźnienie przy długim naciśnięciu"</string>
166 <string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"Wibracja przy naciśniętym klawiszu"</string>
167 <string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"Głośność przy naciśniętym klawiszu"</string>
Baligh Uddinad4caca2013-01-22 10:40:33 -0800168 <string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"Odczyt zewnętrznego pliku słownika"</string>
Baligh Uddin542083f2013-01-30 12:07:02 -0800169 <string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"Brak plików słownika w folderze Pobrane pliki"</string>
170 <string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"Wybierz plik słownika do zainstalowania"</string>
171 <string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"Czy na pewno zainstalować ten plik dla języka: <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g>?"</string>
172 <string name="error" msgid="8940763624668513648">"Wystąpił błąd"</string>
Baligh Uddinad4caca2013-01-22 10:40:33 -0800173 <string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"Domyślne"</string>
Baligh Uddinf595a062013-04-22 14:13:10 -0700174 <string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"Witamy w aplikacji <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
175 <string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"z pisaniem gestami"</string>
176 <string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"Rozpocznij"</string>
Baligh Uddin348e0622013-04-24 13:22:43 -0700177 <string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"Następny krok"</string>
Baligh Uddinf595a062013-04-22 14:13:10 -0700178 <string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"Konfigurowanie aplikacji <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
179 <string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"Włącz aplikację <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
180 <string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"Zaznacz aplikację „<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>” w ustawieniach Język, klawiatura i głos. Umożliwi to jej uruchamianie na urządzeniu."</string>
Baligh Uddin3985e632013-05-01 14:35:47 -0700181 <string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"Aplikacja <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> jest już włączona w Ustawieniach języka i wprowadzania danych. Przejdź do następnego kroku."</string>
Baligh Uddin348e0622013-04-24 13:22:43 -0700182 <string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"Włącz w Ustawieniach"</string>
Baligh Uddinf595a062013-04-22 14:13:10 -0700183 <string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"Przełącz się na aplikację <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
Baligh Uddin348e0622013-04-24 13:22:43 -0700184 <string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"Następnie wybierz „<xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>” jako aktywną metodę wprowadzania tekstu."</string>
185 <string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"Przełącz metody wprowadzania"</string>
Baligh Uddinf595a062013-04-22 14:13:10 -0700186 <string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"Gratulacje! Wszystko gotowe."</string>
187 <string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"Teraz możesz pisać we wszystkich swoich ulubionych aplikacjach, używając aplikacji <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>."</string>
188 <string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"Skonfiguruj dodatkowe języki"</string>
189 <string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"Zakończone"</string>
Baligh Uddin3985e632013-05-01 14:35:47 -0700190 <string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"Pokaż ikonę aplikacji"</string>
191 <string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"Wyświetl ikonę aplikacji w programie uruchamiającym"</string>
Baligh Uddin56a20882013-03-22 13:39:40 -0700192 <string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"Dostawca słownika"</string>
193 <string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"Dostawca słownika"</string>
194 <string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"Usługa słownika"</string>
195 <string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"Informacje o aktualizacji słownika"</string>
196 <string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"Słowniki dodatkowe"</string>
197 <string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"Słownik dostępny"</string>
198 <string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"Ustawienia słowników"</string>
199 <string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"Słowniki użytkownika"</string>
200 <string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"Słownik użytkownika"</string>
201 <string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"Słownik dostępny"</string>
202 <string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"Aktualnie pobierany"</string>
203 <string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"Zainstalowany"</string>
204 <string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"Zainstalowany, wyłączony"</string>
205 <string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"Problem z połączeniem z usługą słownika"</string>
206 <string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"Brak słowników"</string>
207 <string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"Odśwież"</string>
208 <string name="last_update" msgid="730467549913588780">"Ostatnia aktualizacja"</string>
209 <string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"Sprawdzanie dostępności aktualizacji"</string>
210 <string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"Wczytuję..."</string>
211 <string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"Słownik główny"</string>
212 <string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"Anuluj"</string>
213 <string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"Zainstaluj"</string>
214 <string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"Anuluj"</string>
215 <string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"Usuń"</string>
216 <string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"Dla języka, którego używasz na swoim urządzeniu przenośnym, jest dostępny słownik.&lt;br/&gt; Warto &lt;b&gt;pobrać&lt;/b&gt; ten słownik <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>, by ułatwić sobie pisanie.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Pobieranie trwa do dwóch minut (przez 3G). Jeśli nie masz &lt;b&gt;abonamentu z nieograniczoną transmisją danych&lt;/b&gt;, operator może naliczyć opłatę.&lt;br/&gt; Jeśli nie wiesz, jaki masz abonament, połącz się z Wi-Fi, by automatycznie rozpocząć pobieranie.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Wskazówka: słowniki możesz pobierać i usuwać na urządzeniu w sekcji &lt;b&gt;Język, klawiatura, głos&lt;/b&gt; w menu &lt;b&gt;Ustawienia&lt;/b&gt;."</string>
217 <string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"Pobierz teraz (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g> MB)"</string>
218 <string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Pobierz przez Wi-Fi"</string>
219 <string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"Dostępny jest słownik <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>"</string>
220 <string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"Naciśnij, by sprawdzić i pobrać"</string>
221 <string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"Pobieranie – wkrótce będą dostępne sugestie w tym języku: <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>."</string>
Baligh Uddin3985e632013-05-01 14:35:47 -0700222 <string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"Wersja <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
223 <string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"Dodaj"</string>
224 <string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"Dodaj do słownika"</string>
225 <string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"Fraza"</string>
226 <string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"Więcej opcji"</string>
227 <string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"Mniej opcji"</string>
228 <string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"OK"</string>
229 <string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"Słowo:"</string>
230 <string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"Skrót:"</string>
231 <string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"Język:"</string>
232 <string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"Wpisz słowo"</string>
233 <string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"Opcjonalny skrót"</string>
234 <string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"Edytuj słowo"</string>
235 <string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"Edytuj"</string>
236 <string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"Usuń"</string>
237 <string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"Nie masz żadnych słów w słowniku użytkownika. Aby dodać słowo, kliknij przycisk Dodaj (+)."</string>
238 <string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"Dla wszystkich języków"</string>
239 <string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"Więcej języków…"</string>
240 <string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"Usuń"</string>
241 <string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
The Android Open Source Project923bf412009-03-13 15:11:42 -0700242</resources>