blob: 16af84fc5ad5ac16558454c8ad7c6077d3af0a8a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
/*
**
** Copyright 2008, The Android Open Source Project
**
** Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
** you may not use this file except in compliance with the License.
** You may obtain a copy of the License at
**
** http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
**
** Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
** distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
** WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
** See the License for the specific language governing permissions and
** limitations under the License.
*/
-->
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string name="english_ime_input_options" msgid="3909945612939668554">"Možnosti zadávania textu a údajov"</string>
<string name="english_ime_research_log" msgid="8492602295696577851">"Príkazy denníka výskumu"</string>
<string name="use_contacts_for_spellchecking_option_title" msgid="5374120998125353898">"Vyhľadať kontakty"</string>
<string name="use_contacts_for_spellchecking_option_summary" msgid="8754413382543307713">"Kontrola pravopisu používa záznamy z vášho zoznamu kontaktov"</string>
<string name="vibrate_on_keypress" msgid="5258079494276955460">"Pri stlačení klávesu vibrovať"</string>
<string name="sound_on_keypress" msgid="6093592297198243644">"Zvuk pri stlačení klávesu"</string>
<string name="popup_on_keypress" msgid="123894815723512944">"Zobraziť znaky pri stlačení klávesu"</string>
<string name="general_category" msgid="1859088467017573195">"Všeobecné"</string>
<string name="correction_category" msgid="2236750915056607613">"Oprava textu"</string>
<string name="gesture_typing_category" msgid="497263612130532630">"Písanie gestami"</string>
<string name="misc_category" msgid="6894192814868233453">"Ďalšie možnosti"</string>
<string name="advanced_settings" msgid="362895144495591463">"Rozšírené nastavenia"</string>
<string name="advanced_settings_summary" msgid="4487980456152830271">"Možnosti pre odborníkov"</string>
<string name="include_other_imes_in_language_switch_list" msgid="4533689960308565519">"Prepnúť na iné metódy vstupu"</string>
<string name="include_other_imes_in_language_switch_list_summary" msgid="840637129103317635">"Kláves na prepnutie jazyka pokrýva aj ďalšie metódy vstupu"</string>
<string name="show_language_switch_key" msgid="5915478828318774384">"Kľúč na prepínanie jazyka"</string>
<string name="show_language_switch_key_summary" msgid="7343403647474265713">"Zobraziť, keď je povolených viac jazykov vstupu"</string>
<string name="sliding_key_input_preview" msgid="6604262359510068370">"Zobraziť posuvný indikátor"</string>
<string name="sliding_key_input_preview_summary" msgid="6340524345729093886">"Zobraziť vizuálny signál pri prejdení z klávesov Shift alebo Symbol"</string>
<string name="key_preview_popup_dismiss_delay" msgid="6213164897443068248">"Onesk. zrušenia kľúč. kon. okna"</string>
<string name="key_preview_popup_dismiss_no_delay" msgid="2096123151571458064">"Bez oneskorenia"</string>
<string name="key_preview_popup_dismiss_default_delay" msgid="2166964333903906734">"Predvolená"</string>
<string name="abbreviation_unit_milliseconds" msgid="8700286094028323363">"<xliff:g id="MILLISECONDS">%s</xliff:g> ms"</string>
<string name="settings_system_default" msgid="6268225104743331821">"Predvolené nastav."</string>
<string name="use_contacts_dict" msgid="4435317977804180815">"Navrhnúť mená kontaktov"</string>
<string name="use_contacts_dict_summary" msgid="6599983334507879959">"Používať mená z Kontaktov na návrhy a opravy"</string>
<string name="use_double_space_period" msgid="8781529969425082860">"Bodka s medzerou"</string>
<string name="use_double_space_period_summary" msgid="6532892187247952799">"Dvojitým klepnutím na medzerník vložíte bodku a medzeru."</string>
<string name="auto_cap" msgid="1719746674854628252">"Veľké písmená automaticky"</string>
<string name="auto_cap_summary" msgid="7934452761022946874">"Písanie prvého slova v každej vete veľkým písmenom"</string>
<string name="edit_personal_dictionary" msgid="3996910038952940420">"Osobný slovník"</string>
<string name="configure_dictionaries_title" msgid="4238652338556902049">"Doplnkové slovníky"</string>
<string name="main_dictionary" msgid="4798763781818361168">"Hlavný slovník"</string>
<string name="prefs_show_suggestions" msgid="8026799663445531637">"Zobraziť návrhy opráv"</string>
<string name="prefs_show_suggestions_summary" msgid="1583132279498502825">"Zobrazovať navrhované slová počas písania"</string>
<string name="prefs_suggestion_visibility_show_name" msgid="3219916594067551303">"Vždy zobrazovať"</string>
<string name="prefs_suggestion_visibility_show_only_portrait_name" msgid="3859783767435239118">"Zobraziť v režime na výšku"</string>
<string name="prefs_suggestion_visibility_hide_name" msgid="6309143926422234673">"Vždy skrývať"</string>
<string name="prefs_block_potentially_offensive_title" msgid="5078480071057408934">"Blokovať urážlivé slová"</string>
<string name="prefs_block_potentially_offensive_summary" msgid="2371835479734991364">"Nenavrhovať potenciálne urážlivé slová"</string>
<string name="auto_correction" msgid="7630720885194996950">"Automatické opravy"</string>
<string name="auto_correction_summary" msgid="5625751551134658006">"Stlačením medzerníka a interpunkcie sa aut. opravia chybné slová"</string>
<string name="auto_correction_threshold_mode_off" msgid="8470882665417944026">"Vypnuté"</string>
<string name="auto_correction_threshold_mode_modest" msgid="8788366690620799097">"Mierne"</string>
<string name="auto_correction_threshold_mode_aggressive" msgid="7319007299148899623">"Agresívne"</string>
<string name="auto_correction_threshold_mode_very_aggressive" msgid="1853309024129480416">"Veľmi agresívne"</string>
<string name="bigram_prediction" msgid="1084449187723948550">"Návrhy ďalšieho slova"</string>
<string name="bigram_prediction_summary" msgid="3896362682751109677">"Návrhy podľa predchádzajúceho slova"</string>
<string name="gesture_input" msgid="826951152254563827">"Povoliť písanie gestami"</string>
<string name="gesture_input_summary" msgid="9180350639305731231">"Vkladanie slov prejdením prstom po písmenách"</string>
<string name="gesture_preview_trail" msgid="3802333369335722221">"Zobrazovať stopu gesta"</string>
<string name="gesture_floating_preview_text" msgid="4443240334739381053">"Dynamická plávajúca ukážka"</string>
<string name="gesture_floating_preview_text_summary" msgid="4472696213996203533">"Zobrazenie navrhovaného slova pri písaní gestami"</string>
<string name="added_word" msgid="8993883354622484372">"<xliff:g id="WORD">%s</xliff:g> : Uložené"</string>
<string name="spoken_use_headphones" msgid="896961781287283493">"Ak si chcete pri zadávaní hesla vypočuť nahlas vyslovené klávesy, pripojte náhlavnú súpravu."</string>
<string name="spoken_current_text_is" msgid="2485723011272583845">"Aktuálny text je %s"</string>
<string name="spoken_no_text_entered" msgid="7479685225597344496">"Nie je zadaný žiadny text"</string>
<string name="spoken_auto_correct" msgid="8005997889020109763">"Klávesom <xliff:g id="KEY">%1$s</xliff:g> opravíte slovo <xliff:g id="ORIGINAL_WORD">%2$s</xliff:g> na <xliff:g id="CORRECTED">%3$s</xliff:g>"</string>
<string name="spoken_auto_correct_obscured" msgid="6276420476908833791">"Klávesom <xliff:g id="KEY">%1$s</xliff:g> spustíte automatické opravy"</string>
<string name="spoken_description_unknown" msgid="3197434010402179157">"Kód klávesu %d"</string>
<string name="spoken_description_shift" msgid="244197883292549308">"Shift"</string>
<string name="spoken_description_shift_shifted" msgid="1681877323344195035">"Kláves Shift je zapnutý (zakážete ho klepnutím)"</string>
<string name="spoken_description_caps_lock" msgid="3276478269526304432">"Kláves Caps Lock je zapnutý (zakážete ho klepnutím)"</string>
<string name="spoken_description_delete" msgid="8740376944276199801">"Delete"</string>
<string name="spoken_description_to_symbol" msgid="5486340107500448969">"Symboly"</string>
<string name="spoken_description_to_alpha" msgid="23129338819771807">"Písmená"</string>
<string name="spoken_description_to_numeric" msgid="591752092685161732">"Čísla"</string>
<string name="spoken_description_settings" msgid="4627462689603838099">"Nastavenia"</string>
<string name="spoken_description_tab" msgid="2667716002663482248">"Karta"</string>
<string name="spoken_description_space" msgid="2582521050049860859">"Medzerník"</string>
<string name="spoken_description_mic" msgid="615536748882611950">"Hlasový vstup"</string>
<string name="spoken_description_smiley" msgid="2256309826200113918">"Usmiata tvár"</string>
<string name="spoken_description_return" msgid="8178083177238315647">"Enter"</string>
<string name="spoken_description_search" msgid="1247236163755920808">"Hľadať"</string>
<string name="spoken_description_dot" msgid="40711082435231673">"Bodka"</string>
<string name="spoken_description_language_switch" msgid="5507091328222331316">"Prepnúť jazyk"</string>
<string name="spoken_description_action_next" msgid="8636078276664150324">"Ďalšie"</string>
<string name="spoken_description_action_previous" msgid="800872415009336208">"Predchádzajúce"</string>
<string name="spoken_description_shiftmode_on" msgid="5700440798609574589">"Kláves Shift je povolený"</string>
<string name="spoken_description_shiftmode_locked" msgid="593175803181701830">"Kláves Caps Lock je povolený"</string>
<string name="spoken_description_shiftmode_off" msgid="657219998449174808">"Kláves Shift je zakázaný"</string>
<string name="spoken_description_mode_symbol" msgid="7183343879909747642">"Režim symbolov"</string>
<string name="spoken_description_mode_alpha" msgid="3528307674390156956">"Režim písmen"</string>
<string name="spoken_description_mode_phone" msgid="6520207943132026264">"Režim telefónu"</string>
<string name="spoken_description_mode_phone_shift" msgid="5499629753962641227">"Režim telefónnych symbolov"</string>
<string name="announce_keyboard_hidden" msgid="8718927835531429807">"Klávesnica je skrytá"</string>
<string name="announce_keyboard_mode" msgid="4729081055438508321">"Zobrazenie klávesnice v režime <xliff:g id="MODE">%s</xliff:g>"</string>
<string name="keyboard_mode_date" msgid="3137520166817128102">"dátum"</string>
<string name="keyboard_mode_date_time" msgid="339593358488851072">"dátum a čas"</string>
<string name="keyboard_mode_email" msgid="6216248078128294262">"e-mail"</string>
<string name="keyboard_mode_im" msgid="1137405089766557048">"odosielanie správ"</string>
<string name="keyboard_mode_number" msgid="7991623440699957069">"číslo"</string>
<string name="keyboard_mode_phone" msgid="6851627527401433229">"telefón"</string>
<string name="keyboard_mode_text" msgid="6479436687899701619">"text"</string>
<string name="keyboard_mode_time" msgid="4381856885582143277">"čas"</string>
<string name="keyboard_mode_url" msgid="1519819835514911218">"Adresa URL"</string>
<string name="voice_input" msgid="3583258583521397548">"Kľúč hlasového vstupu"</string>
<string name="voice_input_modes_main_keyboard" msgid="3360660341121083174">"Na hlavnej klávesnici"</string>
<string name="voice_input_modes_symbols_keyboard" msgid="7203213240786084067">"Na klávesnici so symbolmi"</string>
<string name="voice_input_modes_off" msgid="3745699748218082014">"Vypnuté"</string>
<string name="voice_input_modes_summary_main_keyboard" msgid="6586544292900314339">"Mikrofón na hlavnej klávesnici"</string>
<string name="voice_input_modes_summary_symbols_keyboard" msgid="5233725927281932391">"Mikrofón na klávesnici so symbolmi"</string>
<string name="voice_input_modes_summary_off" msgid="63875609591897607">"Hlasový vstup je zakázaný"</string>
<string name="configure_input_method" msgid="373356270290742459">"Konfigurovať metódy vstupu"</string>
<string name="language_selection_title" msgid="1651299598555326750">"Jazyky vstupu"</string>
<string name="send_feedback" msgid="1780431884109392046">"Odoslať spätnú väzbu"</string>
<string name="select_language" msgid="3693815588777926848">"Jazyky vstupu"</string>
<string name="hint_add_to_dictionary" msgid="573678656946085380">"Opätovným dotykom uložíte"</string>
<string name="has_dictionary" msgid="6071847973466625007">"K dispozícii je slovník"</string>
<string name="prefs_enable_log" msgid="6620424505072963557">"Povoliť spätnú väzbu od používateľov"</string>
<string name="prefs_description_log" msgid="7525225584555429211">"Automatickým zasielaním štatistík o využívaní editora metódy vstupu a správ o jeho zlyhaní môžete prispieť k vylepšeniu tohto nástroja"</string>
<string name="keyboard_layout" msgid="8451164783510487501">"Motív klávesnice"</string>
<string name="subtype_en_GB" msgid="88170601942311355">"Anglická klávesnica (UK)"</string>
<string name="subtype_en_US" msgid="6160452336634534239">"Anglická klávesnica (US)"</string>
<string name="subtype_es_US" msgid="5583145191430180200">"španielčina (USA)"</string>
<string name="subtype_with_layout_en_GB" msgid="2179097748724725906">"angličtina (UK) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="subtype_with_layout_en_US" msgid="1362581347576714579">"angličtina (USA) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="subtype_with_layout_es_US" msgid="6261791057007890189">"španielčina (USA) (<xliff:g id="LAYOUT">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="subtype_nepali_traditional" msgid="9032247506728040447">"<xliff:g id="LANGUAGE">%s</xliff:g> (tradičná)"</string>
<string name="subtype_no_language" msgid="7137390094240139495">"Žiadny jazyk (latinka)"</string>
<string name="subtype_no_language_qwerty" msgid="244337630616742604">"Latinka (QWERTY)"</string>
<string name="subtype_no_language_qwertz" msgid="443066912507547976">"Latinka (QWERTZ)"</string>
<string name="subtype_no_language_azerty" msgid="8144348527575640087">"Latinka (AZERTY)"</string>
<string name="subtype_no_language_dvorak" msgid="1564494667584718094">"Latinka (Dvorak)"</string>
<string name="subtype_no_language_colemak" msgid="5837418400010302623">"Latinka (Colemak)"</string>
<string name="subtype_no_language_pcqwerty" msgid="5354918232046200018">"Latinka (PC)"</string>
<string name="subtype_emoji" msgid="7483586578074549196">"Emoji"</string>
<string name="keyboard_color_scheme" msgid="9192934113872818070">"Farebná schéma"</string>
<string name="keyboard_color_scheme_white" msgid="6684064723850265438">"Biela"</string>
<string name="keyboard_color_scheme_blue" msgid="2488527224758177593">"Modrá"</string>
<string name="custom_input_styles_title" msgid="8429952441821251512">"Vlastné štýly vstupu"</string>
<string name="add_style" msgid="6163126614514489951">"Pridať štýl"</string>
<string name="add" msgid="8299699805688017798">"Pridať"</string>
<string name="remove" msgid="4486081658752944606">"Odstrániť"</string>
<string name="save" msgid="7646738597196767214">"Uložiť"</string>
<string name="subtype_locale" msgid="8576443440738143764">"Jazyk"</string>
<string name="keyboard_layout_set" msgid="4309233698194565609">"Rozloženie"</string>
<string name="custom_input_style_note_message" msgid="8826731320846363423">"Pred použitím vlastného štýlu vstupu ho musíte povoliť. Chcete ho povoliť?"</string>
<string name="enable" msgid="5031294444630523247">"Povoliť"</string>
<string name="not_now" msgid="6172462888202790482">"Teraz nie"</string>
<string name="custom_input_style_already_exists" msgid="8008728952215449707">"Rovnaký štýl vstupu už existuje: <xliff:g id="INPUT_STYLE_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="prefs_usability_study_mode" msgid="1261130555134595254">"Režim štúdie použiteľnosti"</string>
<string name="prefs_key_longpress_timeout_settings" msgid="6102240298932897873">"Oneskor. pri stlač. a podržaní"</string>
<string name="prefs_keypress_vibration_duration_settings" msgid="7918341459947439226">"Trvanie vibrov. pri stlač. kl."</string>
<string name="prefs_keypress_sound_volume_settings" msgid="6027007337036891623">"Hlasitosť pri stlačení klávesu"</string>
<string name="prefs_read_external_dictionary" msgid="2588931418575013067">"Čítať súbor externého slovníka"</string>
<string name="read_external_dictionary_no_files_message" msgid="4947420942224623792">"V priečinku Sťahovanie nie sú žiadne súbory slovníka"</string>
<string name="read_external_dictionary_multiple_files_title" msgid="7637749044265808628">"Vyberte súbor slovníka, ktorý chcete nainštalovať"</string>
<string name="read_external_dictionary_confirm_install_message" msgid="6898610163768980870">"Chcete nainštalovať tento súbor pre jazyk <xliff:g id="LOCALE_NAME">%s</xliff:g>?"</string>
<string name="error" msgid="8940763624668513648">"Vyskytla sa chyba"</string>
<string name="button_default" msgid="3988017840431881491">"Predvolené"</string>
<string name="setup_welcome_title" msgid="6112821709832031715">"Vitajte v aplikácii <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="setup_welcome_additional_description" msgid="8150252008545768953">"s funkciou Písanie gestami"</string>
<string name="setup_start_action" msgid="8936036460897347708">"Začať"</string>
<string name="setup_next_action" msgid="371821437915144603">"Ďalší krok"</string>
<string name="setup_steps_title" msgid="6400373034871816182">"Nastavenie aplikácie <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="setup_step1_title" msgid="3147967630253462315">"Povoľte aplikáciu <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>"</string>
<string name="setup_step1_instruction" msgid="2578631936624637241">"V nastaveniach vstupu a jazyka začiarknite políčko <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>. Týmto aplikácii povolíte spustenie v zariadení."</string>
<string name="setup_step1_finished_instruction" msgid="10761482004957994">"Aplikácia <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> je už povolená v Nastaveniach jazyka a vstupu. Prejdite na ďalší krok."</string>
<string name="setup_step1_action" msgid="4366513534999901728">"Povoliť v Nastaveniach"</string>
<string name="setup_step2_title" msgid="6860725447906690594">"Prepnite na aplikáciu <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g>."</string>
<string name="setup_step2_instruction" msgid="9141481964870023336">"Potom vyberte aplikáciu <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> ako aktívnu metódu textového vstupu."</string>
<string name="setup_step2_action" msgid="1660330307159824337">"Prepnúť metódu vstupu"</string>
<string name="setup_step3_title" msgid="3154757183631490281">"Blahoželáme, všetko je nastavené!"</string>
<string name="setup_step3_instruction" msgid="8025981829605426000">"Pomocou aplikácie <xliff:g id="APPLICATION_NAME">%s</xliff:g> teraz môžete zadávať text vo všetkých obľúbených aplikáciách."</string>
<string name="setup_step3_action" msgid="600879797256942259">"Nakonfigurujte ďalšie jazyky"</string>
<string name="setup_finish_action" msgid="276559243409465389">"Hotovo"</string>
<string name="show_setup_wizard_icon" msgid="5008028590593710830">"Zobraziť ikonu aplikácie"</string>
<string name="show_setup_wizard_icon_summary" msgid="4119998322536880213">"Zobrazenie ikony aplikácie v spúšťači"</string>
<string name="app_name" msgid="6320102637491234792">"Poskytovateľ slovníka"</string>
<string name="dictionary_provider_name" msgid="3027315045397363079">"Poskytovateľ slovníka"</string>
<string name="dictionary_service_name" msgid="6237472350693511448">"Služba slovníka"</string>
<string name="download_description" msgid="6014835283119198591">"Informácie aktualizácie slovníka"</string>
<string name="dictionary_settings_title" msgid="8091417676045693313">"Doplnkové slovníky"</string>
<string name="dictionary_install_over_metered_network_prompt" msgid="3587517870006332980">"K dispozícii je slovník"</string>
<string name="dictionary_settings_summary" msgid="5305694987799824349">"Nastavenia pre slovníky"</string>
<string name="user_dictionaries" msgid="3582332055892252845">"Používateľské slovníky"</string>
<string name="default_user_dict_pref_name" msgid="1625055720489280530">"Používateľský slovník"</string>
<string name="dictionary_available" msgid="4728975345815214218">"K dispozícii je slovník"</string>
<string name="dictionary_downloading" msgid="2982650524622620983">"Aktuálne sa sťahuje"</string>
<string name="dictionary_installed" msgid="8081558343559342962">"Nainštalované"</string>
<string name="dictionary_disabled" msgid="8950383219564621762">"Nainštalovaný, zakázaný"</string>
<string name="cannot_connect_to_dict_service" msgid="9216933695765732398">"Probl. s prip. k sl."</string>
<string name="no_dictionaries_available" msgid="8039920716566132611">"Slovníky sú nedostupné"</string>
<string name="check_for_updates_now" msgid="8087688440916388581">"Obnoviť"</string>
<string name="last_update" msgid="730467549913588780">"Posledná aktualizácia"</string>
<string name="message_updating" msgid="4457761393932375219">"Prebieha kontrola aktualizácií"</string>
<string name="message_loading" msgid="8689096636874758814">"Načítava sa..."</string>
<string name="main_dict_description" msgid="3072821352793492143">"Hlavný slovník"</string>
<string name="cancel" msgid="6830980399865683324">"Zrušiť"</string>
<string name="install_dict" msgid="180852772562189365">"Inštalovať"</string>
<string name="cancel_download_dict" msgid="7843340278507019303">"Zrušiť"</string>
<string name="delete_dict" msgid="756853268088330054">"Odstrániť"</string>
<string name="should_download_over_metered_prompt" msgid="2878629598667658845">"Pre vybratý jazyk mobilného zariadenia je k dispozícii slovník.&lt;br/&gt; Slovník jazyka <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> vám odporúčame &lt;b&gt;stiahnuť&lt;/b&gt;. Pomôže vám pri zadávaní textu.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; V sieti 3G môže sťahovanie chvíľu trvať. Ak nemáte &lt;b&gt;neobmedzený dátový program&lt;/b&gt;, môžu sa účtovať poplatky.&lt;br/&gt; Ak s určitosťou neviete aký dátový program používate, vyhľadajte pripojenie k sieti Wi-Fi a sťahovanie sa spustí automaticky.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt; Tip: Slovníky môžete v mobilnom zariadení sťahovať a odstraňovať v časti &lt;b&gt;Jazyk a vstup&lt;/b&gt; ponuky &lt;b&gt;Nastavenia&lt;/b&gt;."</string>
<string name="download_over_metered" msgid="1643065851159409546">"Stiahnuť (<xliff:g id="SIZE_IN_MEGABYTES">%1$.1f</xliff:g> MB)"</string>
<string name="do_not_download_over_metered" msgid="2176209579313941583">"Stiahnuť cez sieť Wi-Fi"</string>
<string name="dict_available_notification_title" msgid="6514288591959117288">"K dispozícii je slovník pre jazyk <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="dict_available_notification_description" msgid="1075194169443163487">"Stlačením skontrolujete a prevezmete"</string>
<string name="toast_downloading_suggestions" msgid="1313027353588566660">"Sťahovanie: návrhy pre jazyk <xliff:g id="LANGUAGE">%1$s</xliff:g> budú čoskoro k dispozícii."</string>
<string name="version_text" msgid="2715354215568469385">"Verzia <xliff:g id="VERSION_NUMBER">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="user_dict_settings_add_menu_title" msgid="1254195365689387076">"Pridať"</string>
<string name="user_dict_settings_add_dialog_title" msgid="4096700390211748168">"Pridať do slovníka"</string>
<string name="user_dict_settings_add_screen_title" msgid="5818914331629278758">"Fráza"</string>
<string name="user_dict_settings_add_dialog_more_options" msgid="5671682004887093112">"Ďalšie možnosti"</string>
<string name="user_dict_settings_add_dialog_less_options" msgid="2716586567241724126">"Menej možností"</string>
<string name="user_dict_settings_add_dialog_confirm" msgid="4703129507388332950">"OK"</string>
<string name="user_dict_settings_add_word_option_name" msgid="6665558053408962865">"Slovo:"</string>
<string name="user_dict_settings_add_shortcut_option_name" msgid="3094731590655523777">"Klávesová skratka"</string>
<string name="user_dict_settings_add_locale_option_name" msgid="4738643440987277705">"Jazyk:"</string>
<string name="user_dict_settings_add_word_hint" msgid="4902434148985906707">"Zadajte slovo"</string>
<string name="user_dict_settings_add_shortcut_hint" msgid="2265453012555060178">"Voliteľná skratka"</string>
<string name="user_dict_settings_edit_dialog_title" msgid="3765774633869590352">"Upraviť slovo"</string>
<string name="user_dict_settings_context_menu_edit_title" msgid="6812255903472456302">"Upraviť"</string>
<string name="user_dict_settings_context_menu_delete_title" msgid="8142932447689461181">"Odstrániť"</string>
<string name="user_dict_settings_empty_text" msgid="558499587532668203">"V používateľskom slovníku nie sú žiadne slová. Slovo pridáte dotknutím sa tlačidla Pridať (+)."</string>
<string name="user_dict_settings_all_languages" msgid="8276126583216298886">"Pre všetky jazyky"</string>
<string name="user_dict_settings_more_languages" msgid="7131268499685180461">"Ďalšie jazyky…"</string>
<string name="user_dict_settings_delete" msgid="110413335187193859">"Odstrániť"</string>
<string name="user_dict_fast_scroll_alphabet" msgid="5431919401558285473">" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"</string>
</resources>