Clone this repo:
 1. 19a48a7 Merge pull request #35 from just44play/outputScore by AndrzejBarecki · 4 years, 2 months ago master
 2. 2b7783e add correct score output by just44play · 4 years, 2 months ago
 3. f619b18 Merge pull request #34 from just44play/calculateScore by just44play · 4 years, 2 months ago
 4. bc5db0a add calculateScore() method with test by just44play · 4 years, 2 months ago
 5. b809f54 remove assertThatTravisCiBuildStatusIsPass by just44play · 4 years, 2 months ago

kregielnia Build Status

Obsługa kręgielni

Wymagania:

 • liczenie punktów cząstkowych (dla niepełnych ramek): 3-|X|4/|5
 • liczenie punktów całościowych (szczegóły w załączniku)
 • walidacja inputu z niepełnymi ramkami dla kilku graczy w poniższym formacie:
Name1:X|4-|3
Name2:34|X|0-
:X|22|33
 • input z wielu plików w jednym katalogu, każdy plik z kilkoma graczami reprezentuje inny tor (zalecane użycie boost filesystem library lub https://en.cppreference.com/w/cpp/experimental/fs z C++17, uwaga na problemy z CI)
 • wyświetlanie wyników na ekranie z podziałem na tory (ze statusem gry) i graczy oraz zapis do jednego pliku:
### Lane 1: game in progress ###
Name1 30
Name2 44
34
### Lane 2: no game ###
### Lane 3: game finished ###
Michael 100
Radek 288

Wymagania organizacyjne:

 • tablica dla projektu z podziałem na karteczki po planningu. Dodajcie też mnie abym mógł dodawać karteczki
 • Continuous Integration
 • praca przez pull requesty (każdy request ma mieć nr i opis z karteczki, musi przejść Code Review preferowane narzędzie Codacy - zawsze musi być komentarz, przynajmniej że wszystko jest ok)
 • zawartość tablicy może się zmieniać w miarę odkrywania nowych wymagań (i na pewno to co założycie na początku się zmieni i dojdzie dużo rzeczy, których nie przewidzieliście)
 • od samego początku praca w trybie TDD
 • każda funkcjonalność musi być przetestowana
 • każdy musi dostarczyć jakieś zadanie z tablicy

Grupa 1:

 • Justi
 • matijaz
 • Adam
 • AndrzejBarecki
 • bak83